TASE:

|

|

Stock Exchange News

Select news from content published
on the TASE Maya web site

January 12, 2022

זכתה במכרז נוסף להתקנת מערכת אגירת אנרגית קור בבי"ח, משרד האנרגיה ישתתף במימון

December 21, 2021

זכתה במכרז של משרד האנרגיה להתקנת מערכת אגירת אנרגיה ביה"ח סורוקה

December 12, 2021

פיתוח כלי תוכנה ייעודי לחישוב ותמחור החיסכון בפחמן בפרויקט הילטון בבוורלי הילס באמצעות מענק מהמשרד להגנת הסביבה

Investor News

January 12, 2022

נוסטרומו מאיצה: החברה תתקין מערכת אגירה בבית חולים שני בישראל, לאחר שזכתה במכרז של משרד האנרגיה, אשר יממן מחצית מעלות המערכת

December 21, 2021

מהפכה ירוקה: נוסטרומו זכתה במכרז של משרד האנרגיה להקמת מערכת אגירת אנרגיה בבית החולים סורוקה נוסטרומו מכריזה על זכייה במכרז להקמת מערכות אגירת אנרגיה בבית חולים סורוקה מטעם משרד האנרגיה ובמסגרת שיתוף פעולה עם קופת חולים כללית. המענק על סך 700 אלף ש"ח יאפשר לתת מענה נקי לדרישות הקירור הגבוהות של בית החולים, ולהציע מגוון שירותים נוספים

November 4, 2021

אבי חנין מונה לסמנכ״ל הכספים של חברת אגירת האנרגיה נוסטרומו

PRESENTATIONS

August 24, 2021

Investor Presentation - Q2 2021

June 24, 2021

Investor Presentation - Nostromo

FINANCIAL INFORMATION