TASE:

|

|

Stock Exchange News

Select news from content published
on the TASE Maya web site

June 20, 2022

ביצועי מערכת נוסטרומו במדינול בתום שנת הפעלה ראשונה

June 19, 2022

הסכם עם בי"ח סורוקה למכירת והתקנת מערכת אגירת אנרגיה תמורת כ 1.5 מיליון שקל

June 15, 2022

תקיים שיחת משקיעים ביום 20.6.22

Investor News

January 12, 2022

נוסטרומו מאיצה: החברה תתקין מערכת אגירה בבית חולים שני בישראל, לאחר שזכתה במכרז של משרד האנרגיה, אשר יממן מחצית מעלות המערכת

December 21, 2021

מהפכה ירוקה: נוסטרומו זכתה במכרז של משרד האנרגיה להקמת מערכת אגירת אנרגיה בבית החולים סורוקה נוסטרומו מכריזה על זכייה במכרז להקמת מערכות אגירת אנרגיה בבית חולים סורוקה מטעם משרד האנרגיה ובמסגרת שיתוף פעולה עם קופת חולים כללית. המענק על סך 700 אלף ש"ח יאפשר לתת מענה נקי לדרישות הקירור הגבוהות של בית החולים, ולהציע מגוון שירותים נוספים

November 4, 2021

אבי חנין מונה לסמנכ״ל הכספים של חברת אגירת האנרגיה נוסטרומו

PRESENTATIONS & CONFERENC CALLS

June 22, 2022

Investor Conferenc Call - June 2022

June 20, 2022

Investor Presentation - June 2022

FINANCIAL INFORMATION